Ječmen jarní – Zhana

Podrobné údaje o odrůdě naleznete ZDE:

Přednosti:

  • SLADOVNICKÁ odrůda s kvalitou pro ,,ČESKÉ PIVO“
  • Vysoký a stabilní výnos zrna
  • Velmi vysoký podíl předního zrna i v sušších podmínkách

Ranost:                 středně raná odrůda
Kvalita (USJ):       hodnota ukazatele sladovnické kvality 6,1 bodu.
Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s CHZO „České pivo“.
Registrace:          
2013 Česká republika

Popis odrůdy:

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání je střední, odolnost proti lámání stébla je střední až dobrá. Vyniká velmi dobrou odolností k podrůstání.
Dobrý zdravotní stav, zejména vysoká odolnost k padlí a dobrá odolnost k fuzariózám v klasu.
ZHANA má zrno velmi velké, HTS (53 g), vyniká velmi vysokým podílem předního zrna, a to i v sušších podmínkách.
Je vhodná do všech oblastí pěstování sladovnického ječmene.

Zdravotní stav:

Pěstitelská doporučení:

Optimální termín setí co nejdříve, jakmile to půdní a klimatické podmínky dovolí. Při pozdním setí a horších podmínkách zvýšit výsevek:

  • včasné setí 350 – 380 zrn/m²       optimální termín setí
  • střední 370 – 400 zrn/m²               vhodný
  • pozdní 400 – 420 zrn/ m²              méně vhodný

Nutná kvalitní příprava půdy před setím, dodržovat rovnoměrnou hloubku setí, optimální hloubka setí 2 cm (v závislosti na podmínkách).