Pšenice ozimá – Gourmet (E)

Podrobné informace o odrůdě naleznete ZDE.

= elitní potravinářská pšenice s dobrým původem
Původ: Enorm x Compliment x Cubus Přednosti:

  • stabilní výnos ve skupině elitní (E) potravinářské jakosti!
  • velmi dobrá odolnost k poléhání
  • velmi dobrá odolnost k padlí a ke rzi plevové

Ranost: středně pozdní až pozdní odrůda
Typ: kvalita „E“ = elitní potravinářská odrůda
Registrace: 2013 Německo

Popis odrůdy:

Rostliny na nízké slámě s velmi dobrou odolností k poléhání.
Dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost k padlí a ke rzi plevové. Ale POZOR na fuzária – nepěstovat po kukuřici ! A preventivně ošetřovat proti rzi pšeničné.
GOURMET je tzv. kompenzační typ, to znamená, že výnos je tvořen víceméně rovnoměrně všemi výnosový prvky.
Je vhodná do všech oblastí pěstování kvalitní pšenice ozimé, pro pekařské využití.

Charakteristika odrůdy:  (Hodnocení: 1 – nejhorší, 9 – nejlepší )

Ranost kvetení 6 středně pozdní – pozdní
Dozrávání 6 středně pozdní – pozdní
Výška rostlin 4 nízké – střední
Odolnost poléhání 7 dobrá – velmi dobrá
Odolnost vyzimování 5 dobrá

Odolnost chorobám: (Hodnocení: 1 – nejhorší, 9 – nejlepší )

Padlí 8 dobrá – velmi dobrá
Braničnatka plevová 7 dobrá
Rez pšeničná 4 střední – nižší
Rez plevová 8 dobrá až velmi dobrá
Fuzariózy klasu 5 střední – dobré
Stéblolam 4 střední – nižší

Výnos a kvalita: (Hodnocení: 1 – nejhorší, 9 – nejlepší )

HTZ 5 střední
Výnos – neošetřená var. 5 střední
Výnos – ošetřená var. 6 střední – vysoký
Pádové číslo 8 vysoké – velmi vysoké
Stabilita pádového čísla   stabilní
Obsah bílkovin 7 vysoký
Zelenyho test 8 vysoký – velmi vysoký
Vaznost mouky 6 střední – vysoká
Objemová hmotnost 8 vysoká – velmi vysoká

(Zdroj: BSA Německo, Secobra Recherches Francie)

Pěstitelská doporučení:

Optimální termín setí uprostřed agrotechnické lhůty (okolo poloviny září), při pozdním setí a horčích podmínkách zvýšit výsevek:

  • dobré podmínky / včasné setí: 300-320 zrn/m²
  • horší podmínky / pozdní setí: 330-360 (380) zrn/m²

Optimální počet klasů by měl být mezi 450 – 550 na mm².
Doporučujeme pěstovat po zlepšující předplodině, možné je i pěstování po obilovině, ale nedoporučujeme pěstování po kukuřici.
Nutno ošetřovat preventivně proti rzi pšeničné a fuzáriím do klasu.