Služby

Nabízíme služby:

  • smluvní množení osiv trav, jetelovin, luskovin, ale i jiných kulturních plodin
  • zajištění posklizňové úpravy množených osiv
  • prodej certifikovaných osiv
  • výkup merkantilů drobnosemenných plodin
  • odborné agronomické poradenství, pořádání zemědělských seminářů a polních pokusů